वाचा जीवनावरील काही मराठी चारोळ्या I Marathi Charolya on Life

जीवन या विषयावर कितीही खोलवर विचार केला तरी सुद्दा तो अपूर्णच राहतो. इथे जीवनाविषयी प्रत्येकाचे अनुभव वेगळे आहेत. बऱ्याच अश्या गोष्टी आहेत जीवनाशी निगडित ज्याचा अजून उलगडाच झालेला नाही आहे. तरीही बऱ्याच कवी, लेखकांनी त्यांच्यापरीने त्यांचे जीवनाविषयीचे अनुभव लिहिले आहे. येथे प्रत्येकाच्या आयुष्यात सुख, दुःख, आनंद, प्रेम आहे. इथं कुणाजवळच सर्वकाही नाही. इथे प्रत्येकजण अपूर्ण आहे. जीवनात आनंदी, समाधानी, यशस्वी होण्यासाठी साठी बरेच लोकं google वर Marathi poem on life,
marathi kavita on life, marathi charolya on life, kavita on life in marathi, charolya on life,aayushyavar kavita, jivanavar kavita, जीवनावर आधारित मराठी कविता, आयुष्य मराठी कविता, जीवनावर चारोळ्या सर्च करत असतात.

तुम्हालाही जर जीवनाशी निगडित कविता, चारोळ्या वाचायच्या असतील तर तुम्हाला त्या इथेच वाचायला मिळतील. चला तर मग करा वाचायला सुरुवात…

जीवनावरील काही खास मराठी चारोळ्या (Marathi Charolya on Life & Marathi Short Poem on Life) 

 

वाटेवरील प्रत्येक पाऊल
आता सावकाश पडत होते
लक्ष्य अवघड नव्हते
मात्र अनुभव कडवट होते.

marathi poem on life

केव्हा संपेल जीवन
कुणालाच समजत नाही
मनासारखं जगून घ्यावं
कारण हा जन्म पुन्हा मिळत नाही.

marathi poem on life

जीवनाचा प्रवास
स्वतःच करायचा असतो
कुणीतरी सदैव सोबत असावं
असा हट्टसुद्धा धरायचा नसतो.

marathi kavita on life

न कळणाऱ्या जीवनात
थोडं सांभाळून चालावं
सरळ रस्त्यावर वेगाने तर
वळणावर पाऊल जपून टाकावं.

marathi shayri on life

जीवनात सदैव
आनंदी राहायचं असतं
कारण दुःखाचं गाठोडं इथं
प्रत्येकाच्या नशिबात असतं.

shayari in marathi on life

कुणी, आपल्यावर कोणाचा
भरवसा नाही म्हणून रडतो
तर कुणी, आपण इतरांवर
भरवसा ठेवला म्हणून रडतो.

marathi charoli

जीवनाच्या प्रवासात
अनेक लोकं भेटतात
साथ देणारे कमी अन
सोडून जाणारेच जास्त असतात.

marathi charolya

दुसऱ्याविषयी बोलतांना
शब्द आठवावे लागत नाही
अन स्वतःविषयी बोलतांना
मग शब्द सुचत नाही.

marathi charoli sangrah

प्रत्येकाने आयुष्यात
खूप व्यस्त असावं,
जे पैश्याने नाही मिळणार
ते कमवून बघावं.

shayari on life marathi

आयुष्य फक्त
जिंकण्यासाठी नसतं
कधी हरण्यासाठी
तर कधी शिकण्यासाठी असतं.

marathi charolya on life

या अस्थिर आयुष्यात
काहीच स्थिर नसतं
कधी दुःखाचा सागर येतो
तर कधी सुखाचं तळं भेटतं.

heart touching marathi kavita on life

 

हरण्या- जिंकण्यासाठी
कधीच खेळू नये
एकदा पुढे गेल्यावर
शिकल्याशिवाय मागे वळू नये.

marathi charolya on life

लहान मुलाकडून
एवढंच शिकावं
सर्वांचं प्रेम मिळवण्यासाठी
हसावं आणि गप्प बसून राहावं.

best marathi poems on life

भूतकाळाकडून नेहमी
शिकत राहावं
भविष्य घडवण्यासाठी
दररोज प्रयत्न करत राहावं.

life marathi kavita

दुःख सोसल्याशिवाय
सुखाच महत्व कळत नाही
हातोड्याचे घाव सोसल्याशिवाय
दगडसुद्धा देव बनत नाही.

marathi short poems on life

माझं आणि तुझं
यातच जीवन व्यस्त आहे
पण खरं तर ‘आपण’ म्हटलं
तरच जीवन मस्त आहे.

charolya in marathi on life

मोठ्या डोंगराच निर्माण जसं
छोट्याश्या दगडापासून होते
तसं मोठं स्वप्न साकारण्याची सुरुवात
पाहिलं पाऊल टाकल्यापासून होते.

marathi kavita on life image

लढाईत हरलात
तर पुन्हा जिंकता येईल
पण मनाने हरलात तर
जगणं कठीण होईल.

marathi kavita on life in marathi language

जे मिळालेल आहे
ते सांभाळून ठेवावं
अन जे मिळवायचं आहे
त्यासाठी प्रयत्न करत राहावं.

marathi kavita on life in marathi language

आल्या कितीही अडचणी
तरी आनंदाने लढत राहावं
जीवन आपलंच आहे
त्याच्यावर प्रेम करत राहावं.

kavita on life in marathi

वेळ जीवनात
सर्वकाही शिकवत असते
आणि जे वेळ शिकवते
ते दुसरं कुणीच शिकवत नसते.

marathi charoli on life

दररोज आपल्याला पाहणारे
बरेच लोकं असतात
पण लक्षात जास्त तेच राहतात
जे पाहून न पाहिल्यासारखे करतात.

life kavita in marathi

दररोजच्या आयुष्यात
फक्त पैसे कमावत न बसावं
आता किती श्वास शिल्लक आहेत
कधीतरी हे ही मोजून बघावं.

charolya on life

मानवतेच्या या दुनियेत
माहीत नाही किती दिवस राहू
पण इथून जातांना मात्र
लोकांच्या मनात घर करून जाऊ.

marathi best poem on life

जंगली हिंस्र जनावर
फक्त शाररिक वेदना देतात
पण समाजातील वाईट लोकं
अवघी बुद्धीच पोखरून घेतात.

marathi best poem on life

हातात टच फोन असणं
हे आजच्या वेळी गरजेचं आहे
पण सगळ्यांच्या टच मध्ये राहणं
हे चांगल्या जीवनासाठी गरजेचं आहे.

charolya on life

एकदा अहंकार चढला की मग
माणसाला माणूस दिसत नाही
दिव्याला जसा मग
त्याखालचा अंधार दिसत नाही.

marathi best poem on life

कुणी आपल्याला दुखावल्यावर
चेहऱ्यावर आनंद ठेवता आला पाहिजे,
वादळे बरीच येतील जीवनात
त्यांच्याशी सामना करता आला पाहिजे.

charolya on life in marathi

कुणी सोबत असेल तर
खूप मस्त आहे जिंदगी
पण फक्त पैसाच असेल सोबती
तर मात्र त्रस्त आहे जिंदगी.

जीवन कविता

कशीही असली जिंदगी
तरी नेहमी आनंदी राहावं
एक संकट गेलं तर
नेहमी दुसऱ्यासाठी सज्ज असावं.

चारोळी संग्रह

नाही सहन झालं दुःख
तर थोडं रडून घ्यावं
दुःख सावरताना मग
सुखासाठी पण तयार असावं.

marathi poem on life

जे असतील नाराज
त्यांना एकवेळ समजावून बघावं
तरीही नाही समजतील
तर त्यांच्यापासून कायम दूर राहावं.

marathi kavita on life

जीवनात जो नेहमी
संघार्षाच्या वाटेवर चालतो
जो काळ्यारात्रीला सुद्धा हरवू पाहतो
तोच उद्याचा सूर्य म्हणून उगवतो.

marathi shayri on life

जीवनात सर्वांना नेहमी
आनंदच मिळत असतो
इतरांचं सुख पाहून
उगाच आपण दुःखी होतो.

shayari in marathi on life

इतरांच्या सुखावर जळणारे
इथं बरेच आहेत
दुःखाला सामोरे बघून
इथं पळणारे पण बरेच आहेत.

marathi charoli

चेहऱ्यावरचा आनंद
कधी जायला नको
दुःखाला पाहून
डोळ्यात पाणी सुद्धा यायला नको.

marathi charolya

विश्वास स्वतःवर ठेवला
तर कठीण काहीच नाही
आणि दुसऱ्यावर ठेवत राहिले
तर या जगी सोपं काहीच नाही.

marathi charoli sangrah

डोळ्यात ज्यांच्या कधी
अश्रू दिसत नाही
याचा अर्थ असा नाही की
त्यांना कधी दुःख होत नाही.

marathi charolya kavita

आहे जे मिळालेलं
ते मनापासून सांभाळावे
जे मिळवायचं असेल त्यासाठी
प्रामाणिक प्रयत्न करत रहावे.

shayari on life marathi

ना कुणासोबत तुलना
ना कुणाचा द्वेष करावा
आपल्या ध्येयाचा पाठलाग
मनापासून करत राहावा.

marathi charolya on life

सुखात सोबत असणारे
सर्वच खरे नसतात
जे दुःखात साथ देतात
तेच फक्त हिरे असतात.

heart touching marathi kavita on life

दुःख काय असतं
हे कळतं सगळ्यांना
मात्र दुःखात सुख शोधण
नसेल जमत सगळ्यांना.

marathi charolya on life

यश कुणासाठी, अपयश कुणासाठी
जीवनभर फक्त राग का इतरांसाठी
जो आला जन्माला, तो जाईल एकदिवस
मग एवढा मनात अहंकार कशासाठी.

best marathi poems on life

आपले डोळे बंद झाल्यावर
इतरांच्या डोळ्यात अश्रू यायला हवे
ज्यांनी जीवनभर त्रास दिलाय
त्यांनीही गुणगान गायला हवे.

life marathi kavita

दुःखाने कितीही घेरलं तरीही
चेहऱ्यावर आनंद असावा
जे मिळणार नाही प्रयत्नानंतरही
त्याचाही मनापासून स्वीकार करावा.

marathi kavita on love life

गरिबाला जेव्हा
हसताना पाहिलं,
पैशाचं महत्व माझ्यासाठी
तेव्हा कमी झालं.

marathi short poems on life

पाहिजे असलेलं मिळवण्यासाठी
कुणाला काबाडकष्ट करावे लागते,
तर कुणाला ते जन्मजातच मिळते
मित्रहो जिंदगी ही अशीच असते.

charolya in marathi on life

कुणाला पैशाची कमतरता,
कुणाला आरोग्याची, अन नात्यांची चिंता
सर्वगुणसंपन्न इथं कुणीच नसते,
मित्रहो जिंदगी ही अशीच असते.

marathi kavita on life image

कुणी सत्तर वर्ष जगते
तर कुणी तिशीतच जाते
जो दुसऱ्यासाठी जगते
शेवटी तोच लक्षात राहते.

marathi kavita on life in marathi language

इतरांशी तुलना करून
इथं बरेच होतात दुःखी
जे स्वतःशी तुलना करतात
तेच असतात सुखी.

kavita on life in marathi

वाचा काही खास प्रेरणादायी चारोळ्या

वाचा प्रेमावर काही प्रेमळ चारोळ्या 

Leave a comment

x